MediaceCo je mediace a jak může pomoci.

Mediace je rychlý a efektivní proces, který umožňuje řešení konfliktů a sporů nejrůznějšího typu mimosoudní cestou. Jejím cílem je najít nová řešení na danou situaci, která jsou orientovaná na budoucnost a pro účastníky mediace uskutečnitelná a vyhovující.

Kdo je mediátor. 

Odborně vzdělaný prostředník, který jako neutrální, nezávislá a nezaujatá osoba napomáhá stranám, které jsou ve sporu, rozpoznat a popsat jejich zájmy a potřeby, vzájemně si naslouchat a usnadňuje jejich komunikaci. Provází celým mediačním procesem až k vytvoření dohody, přijatelné pro obě strany. 

Co lze mediací řešit.

●  Občanskoprávní spory
    mezi sousedy
    mezi majiteli domu a nájemníky
    pozemkové spory
    nesplacené půjčky aj.


●  Rodinné a rozvodové spory
    v partnerských a rodinných vztazích
    při rozvodu
    v dědickém řízení aj.

●  Obchodní a firemní spory
    mezi zaměstnanci a zaměstnavateli
    mezi kolegy na pracovišti
    při jednání s úřady, mezi zákazníkem a firmou aj.

 

Výhody mediace. 


►  Obě strany vstupují do mediace dobrovolně s vůlí vzájemný spor řešit.
►  Umožňuje vyhnout se soudním jednáním - je rychlá a efektivní. Významně šetří čas a
     nemalé finanční prostředky na právníky a soudní výlohy.
►  Mediace probíhá v neformálním a bezpečném prostředí, které zajišťuje pocit soukromí a 
     uchování a ochrany důvěrných informací.
►  Mediace snižuje napětí mezi znesvářenými stranami a vytváří prostor pro dohodu a  budoucí
     možnou spolupráci, nezanechává pocit nespravedlnosti a prohry.
►  Účastník mediace má plnou kontrolu nad průběhem řešení sporu i jeho výsledkem.

Jaká je cena.                                                                           Objednejte se  


1 hodina mediačního jednání ...........................500,-Kč pro každou ze stran.
Mediace je zpravidla
3 hodinová. Pokud je to v zájmu obou stran, mohou se dohodnout na více mediačních sezení.