Kdo jsemPhDr. Jana Lamačová

Poskytuji poradenství a konzultace v oblastech kariérního a profesního života, rozvoje osobnosti, mentoringu manažerů, řešení konfliktů a problémových situací. Spolupracuji s menšimi a středně velkými společnostmi, pro které vyhledávám vhodné zaměstnance, vedu workshopy, provádím personální audity, analýzy a další činnosti podle jejich potřeb.

Vedu skupinové a individuální kurzy, zaměřené na pracovní pohovory pro uchazeče i pro personalisty, na rozvoj komunikačních dovedností, sebeprezentace a  sebeprosazení. Spolupracuji se státními i soukromými vysokými školami.

Působím také jako mediátorka při řešení sporů mimosoudní cestou.    

10 let spolupracuji s DD seniorů v Praze Kobylisích jako dobrovolnice v rámci tréninků paměti. 

V průběhu praxe jsem pracovala v  manažerských pozicích ve státních i soukromých firmách v oblasti personálního řízení ( HR strategie, nábor, vedení a hodnocení zaměstnanců, vzdělávání a rozvoj, odměňování a péče o zaměstnance). Jako Senior Consultant jsem působila v personální agentuře CATRO Bohemia ( Consulting, Executive Search - střední a vyšší management). Na pozici projektové manažerky jsem pracovala v Nadaci Dagmar a Václava Havlových VIZE 97. Řídila jsem sociální a vzdělávací projekty, jednala se sponzory a podílela se na realizaci fundraisingových akcí.

Jsem absolventkou Filozofické fakulty UK v Praze, kde jsem získala doktorát.


Absolvovala jsem různé kurzy a workshopy v oblasti personalistiky, sebepoznání, osobnostního rozvoje, typologie osobnosti, jednání s klienty, fundraisingu a komplexní výcvik mediace.