Home‎ > ‎

Kariéra a osobní rozvoj


Poskytuji své služby v profesních záležitostech, osobním rozvoji i při řešení složitých pracovních či osobních situací.
                                     ■  Připravím Vás komplexně na pracovní pohovor/výběrové
                                     řízení  pro jakoukoliv pozici.

                                   Vytvořím Vám moderní, sebevědomý životopis a pomohu
                                     s motivačním  dopisem.
                                   Pomohu Vám s návratem na pracovní trh po MD a RD                                             ■  Pokud Vám je 50+ a máte potíže s pracovním uplatněním,
   
               pomohu, aby Vaše úsilí vedlo k úspěchu.

              ■  Poradím a podpořím Vás ve Vašem osobním a profesním
                  rozvoji.
              
  Pomohu Vám při rozhodování v klíčových momentech -                          změna
oboru práce, hledání životní cesty aj. ...
              ■  Naučím Vás pracovat  se svými silnými stránkami a prodat
                  své schopnosti.                        
             
  Pomohu Vám  najít rovnováho mezi osobním a pracovním
                                     životem a předejít vyhoření.
                                   Poradím a pomohu Vám při řešení náročných pracovních
                                     situací, osobních i pracovních konfliktů aj.
                                   Pomohu Vám efektivně nakládat se svým časem, dělat, co
                                    je důležité
a mít z toho radost.
                            
 ________________________________________________________________                                                                                                                                                    
Oblasti, které klienty nejvíce zajímají 
                                                            
Příprava na pracovní pohovor 
   Připravím vás na něj od A do Z. Vyzkoušíte si jej nanečisto a dostanete podrobnou zpětnou vazbu.
   Jak celkově působíte - tj. první dojem, oční kontakt, mimika, gesta, jestli má hlavu a patu, co
   říkáte. Co se vám při pohovoru daří, jaké děláte chyby. Poradím, co změnit, vylepšit a hlavně jak
   to udělat. Zaměříme se na vaše silné i slabé stránky. Probereme obvyklé i nepříjemné otázky,
   zejména takové, které dělají největší problémy: silné a slabé stránky,  řekněte něco o sobě, jaký
   chcete plat aj.                                                    
   Obvyklá délka 1,5 - 2 hod. i déle potřeby klienta                             

CV  - moderní a sebevědomý
   Upravím váš životopis.
   1. Bude sebevědomý, moderní, výborně strukturovaný,
   2. Budou tam fakta,která personalisty zajímají.
   3. Bude vás skvěle prezentovat jako člověka, který umí a pro danou pozici se hodí.
   4. Společně vytvoříme váš osobní a profesní profil.
   5. Projdeme různé typy CV a vybereme ten, který se vám líbí a hodí se k vám.
   6. Budete umět kdykoliv své CV přizpůsobit  dané pozici,popř. firmě, ve které chcete pracovat.   
   Obvyklá délka 1-1,5 hod.                             

Jak se umět prodat na pracovním trhu i osobním zivotě
   Prodávat sebe není ani trapné, ani ponižující. Je to dovednost, kterou můžete získat a dále
   rozvíjet. Identifikujeme vaše přednosti a budeme společně pracovat na tom, abyste je uměli
   v reálném pracovním a osobním životě přirozeně používat ve svůj prospěch. Budeme se věnovat
   Elevator speech, což je krátká souhrná prezentace např. vaší osoby, konkrétního projektu,
   zajímavého nápadu aj.  Naučíte se, jak se to dělá, abyste zapůsobili, získali sympatie atd.  
   Obvyklá délka 2 a více hodin podle potřeby klienta                        
  
Podnikání nebo zaměstnání?
  Probereme společně vaše představy, priority, vaše osobnostní předpoklady. Ukážeme si možné 
   cesty, jejich výhody i rizika, časový horizont a postup.
  Délka konzultace je podle konkrétní situace klienta.  Cena - viz níže uvedené hodinové sazby.  
 ____________________________________________________________________________________                                                        

Jaká je cena:


Délk
a konzultace je po vzájemné dohodě. Minimálně trvá 1 hodinu. 
Může být jednorázová nebo opakovaná podle toho, co potřebujete. Objednání konzultace a bližší informace: 605 901 487 nebo jana@osobniporadenstvi.cz                                             

Cena: 
1 hodina/ 60 minut             ..................................................    500,- Kč 

Po první hodině konzultace je cena účtována výhodně za každých započatých 30 minut:  

1-1,5 hod./60-90 min          ..................................................   750,- Kč
2 hodiny/120 minut             .................................................. 1000,- Kč
2-2,5 hod./120-150 minut    .................................................. 1250,- Kč
atd.                                                                                                                     


Comments