Home‎ > ‎

Kariéra a osobní rozvoj


Poskytuji své služby v profesních záležitostech, osobním rozvoji i při řešení složitých pracovních či osobních situací.
                                     ■  Připravím Vás komplexně na pracovní pohovor / výběrové
                                         řízení  pro jakoukoliv pozici.

                                       Vytvořím Vám  moderní, sebevědomý životopis a pomohu
                                         s motivačním  dopisem.
                                       Pomohu Vám s návratem na pracovní trh po mateřské
                                         dovolené.
                                     ■  Pokud Vám je 50+ a máte potíže s pracovním uplatněním,
   
                pomohu, aby Vaše úsilí vedlo k úspěchu.

                ■  Poradím a podpořím Vás ve Vašem osobním a profesním
                    rozvoji..
               
  Pomohu Vám při rozhodování v klíčových momentech -                               změna
oboru práce, hledání životní cesty aj. ...
                ■  Naučím Vás pracovat  se svými silnými stránkami a prodat
                    své schopnosti.                        
               
  Pomohu Vám  najít rovnováho mezi osobním a pracovním
                                         životem a předejít vyhoření.
                                       Poradím a pomohu Vám při řešení náročných pracovních
                                         situací, osobních i pracovních konfliktů aj.
                                       Pomohu Vám efektivně nakládat se svým časem,  dělat, co
                                         je důležité
a mít z toho radost.
                            
 ___________________________________________________________________                                                                                                                                                     
Oblasti, které klienty nejvíce zajímají 
                                                            
Příprava na pracovní pohovor ( včetně úpravy CV ) 
   Připravím vás na něj od A do Z. Vyzkoušíte si jej nanečisto a dostanete podrobnou zpětnou vazbu.
   Jak celkově působíte - tj. první dojem, oční kontakt, mimika, gesta, jestli má hlavu a patu, co
   říkáte. Co se vám při pohovoru daří, jaké děláte chyby. Poradím, co změnit, vylepšit a hlavně jak
   to udělat. Zaměříme se na vaše silné i slabé stránky. Probereme si obvyklé i nepříjemné otázky,
   zejména takové, které dělají uchazečům největší problémy: silné a slabé stránky,  řekněte něco
   o sobě, jaký chcete plat aj. Úprava CV je součástí konzultace.

   Obvyklá délka 1,5 - 2 hod.                        Cena 750,-Kč / 1000,-Kč podle délky konzultace.        

CV  - moderní a sebevědomý
   Upravím váš životopis.
   1. Bude sebevědomý, moderní, výborně strukturovaný,
   2. Budou tam fakta,která personalisty zajímají.
   3. Bude vás skvěle prezentovat jako člověka, který umí a pro danou pozici se hodí.
   4. Společně vytvoříme váš osobní a profesní profil.
   5. Projdeme různé typy CV a vybereme ten, který se vám líbí a hodí se k vám.
   6. Budete umět kdykoliv své CV přizpůsobit  dané pozici,popř. firmě, ve které chcete pracovat.
   Konzultace je možná také přes Skype. 

   Obvyklá délka 1-1,5 hod.                           Cena 500,-Kč / 750,-Kč podle délky konzultace.     

Jak se umět prodat - Rychlokurz osobního marketingu
   Prodávat sebe není ani trapné, ani ponižující. Je to dovednost, kterou můžete získat a dále
   rozvíjet. Identifikujeme vaše přednosti a budeme společně pracovat na tom, abyste je uměli
   v reálném pracovním a osobním životě přirozeně používat ve svůj prospěch. Budeme se věnovat
   Elevator speech, což je krátká souhrná prezentace např. vaší osoby, konkrétního projektu,
   zajímavého nápadu aj.  Naučíte se, jak se to dělá, abyste zapůsobili, získali sympatie, motivovali.
  
   Obvyklá délka 2 a více hodin.                     Cena 1000,-Kč  a více podle délky konzultace.   
  
Podnikání nebo zaměstnání?
  Probereme společně vaše představy, priority, vaše osobnostní předpoklady. Ukážeme si možné             cesty, jejich výhody i rizika, časový horizont a postup.

  Délka konzultace je podle konkrétní situace klienta.  Cena - viz níže uvedené hodinové sazby. 
 ____________________________________________________________________________________                                                        

Jaká je cena:


Délk
a konzultace je po vzájemné dohodě.
Může být jednorázová nebo opakovaná podle toho, co potřebujete. Objednání konzultace a bližší informace: 605 901 487 nebo jana@osobniporadenstvi.cz                                             

Cena: 
1 hodina/ 60 minut ..................................................500,- Kč
Každá další 1/2 hodina /30 minut..................................250,- Kč.


                                                                                                                  


Comments