Firemní poradenství

Služby jsou zaměřeny především na malé a středně velké firmy a odvíjejí se od požadavků a potřeb konkrétní společnosti.

Nabídka služeb


●   Vyhledávání a výběr zaměstnanců 
     Provedení kompletního nebo dílčího výběrového řízení - inzerce, výběr z databází, LinkedIn, ¨
     přímé oslovení vhodných kandidátů. Posouzení a prověření osobních a profesionálních kvalit 
     kandidátů ( pohovory, zjišťování a vyhodnocení přínosu či potenciálních rizik pro danou firmu.) 
     Získání referencí, prezentace kandidátů klientovi, stálá poradenská podpora.   

●   Koučování, mentoring  manažerů
     Rozvoj vybraných dovedností, zvýšení výkonnosti a rozvoj osobního potenciálu, řešení
     problémových situacích v pracovních týmech i s jednotlivci aj.

●   Efektivní motivační systém
     Nastavení vhodného a efektivního motivačního systému pro stávající a nové zaměstnance dané
     společnosti ( benefity, odměny, bonusy, osobní rozvoj, komunikace a práce s různými věkovými
     skupinami, změny v náborové strategii s ohledem na nedostatek kvalifikovaných lidí aj. )

●   Personální audit
     Vnější a nezávislé posouzení personálních zdrojů a personálního řízení společnosti.

  Hodnotící pohovory se zaměstnanci
     Tvorba manuálu, dokumentů, proškolení manažerů a zaměstnanců, analýza výsledků včetně 
     návrhů  a doporučení.


●   Dotazníky spokojenosti zaměstnanců
     Celková realizace od zadání až po vyhodnocení s návrhy na efektivní změny.

●   Další možné oblasti podle přání a požadavků vaší firmy.

Výhody pro firmu.


►  Zásadním způsobem ušetříte čas a racionálně vynaložíte finanční prostředky.
►  Zjištěné výsledky a informace vám poslouží pro plánování firemní strategie, pro efektivní
     práci s lidmi.
►  Rozhodování bude plně ve vašich rukou, navíc získáte důležitou zpětnou vazbu a potřebný servis.
►  Vaší firmě bude věnována individuální a profesionální péče, doprovázená otevřenou komunikací.

Jaká je cena.

Cena je stanovena smluvně, podle typu, rozsahu a náročnosti zakázky.