CeníkCENÍK

Poradenství, osobní konzultace pro jednotlivce

Probíhá v pracovních dnech podle časových možností a rozsahu potřeb klienta. V naléhavých případech je možné domluvit mimořádný termín o víkendu. Časové rozpětí  jedné konzultace je obvykle 60 minut, podle potřeby může být i delší. 

     1 hodina/ 60 minut................................................500,- Kč
     studenti, senioři, handicapovaní klienti/ 60 minut........... 300,- Kč

Telefonické poradenství

Je vhodné pro situace, kdy není možná z různých důvodů osobní konzultace (vzdálenost, čas, naléhavost, přání anonymity klienta aj.), a je spíše podpůrnou formou. 

Postup telefonického poradenství: 
  1. Telefonicky, emailem nebo  SMS sdělte, že si přejete telefonickou konzultaci. Zároveň uveďte předpokládanou délku rozhovoru a téma, o kterém chcete hovořit. 
  2. Následně vám pošlu výši poukázané částky a číslo účtu pro převod.
  3. Podle předpokládané délky rozhovoru uhradíte patřičnou částku předem. 
  4. Po přijetí platby si dohodneme způsob, termín a čas telefonické konzultace. 
  5. Ve výjimečných případech a podle dohody lze částku zaplatit až po skončení telefonické konzultace.
               30 minut............................................................300,- Kč
               60 minut............................................................500,- Kč
     Volání je možné po domluvě na pevnou linku, mobilní telefon, popř. prostřednictvím Skype.

Služby pro organizace 

Cena je stanovena smluvně, podle typu, rozsahu a náročnosti zakázky. 

Mediace – řešení sporů a konfliktů mimosoudní cestou 

Cena je vždy dohodnuta předem. Při jejím sjednávání záleží na charakteru sporu (občanskoprávní, obchodní, rodinný spor apod.), jeho objemu a náročnosti.


                1 hodina/ 60 minut ..........pro každou ze stran ......500,- Kč

Mediace je zpravidla 3 hodinová. Tato doba dává dostatečný prostor oběma stranám sporu pro vyslovení a objasnění všeho důležitého a podstatného i potřebný čas pro hledání a nacházení možností pro nové řešení situace. Strany se mohou se dohodnout na více mediačních sezení.